Žít podle nejlepšího svědomí a podle Lásky

Naslouchejme svému srdci každý den, každou minutu, ne až o zvláštních příležitostech! Jinak bude i vnitřní klid odkázán na ony vzácné chvilečky, kdy jste ochotni se ztišit a ponořit do nitra!

Vítejte na stránkách, které jsou věnované mé astropsychologické poradně, jež se velmi liší od tradiční astrologie. Jedná se o propojení psychoterapie, etikoterapie s astrologií, ke které jsem se dostala řízením osudu už před 23. lety. Tehdy mne velmi inspirovala Liz Green, Elsa Parker nebo indická a tibetská astrologie, jelikož jsem se věnovala více než 15 let buddhismu a tibetské mystice.

Astropsychologie se nezaměřuje na „věštění budoucnosti“, nýbrž na hledání příčin našich potíží, smysl současného zrození a životní úkol. Ukazuje na to, co si ještě stále neseme z minulých životů a jaké emocionální či mentální vzorce se stále dokola odehrávají v našem životě. Pokud přijdete do poradny, dívám se také vždy na rodová zatížení z obou linií (maminka a tatínek), slabá psychosomatická místa, sklony k nemocem, období těhotenství i vstupu na svět (porod), jaké bylo vaše dětství i jak prožíváte své vztahy. V rodových liniích jsou vidět opakující se vzorce chování i prožívání až do čtvrté generace nazpět! Z minulých životů pak to, co nejvíce ovlivňuje život současný. Někdy do radixu (horoskop narození) jen kratince nahlédnu, abych shlédla důvod současného zrození, pak ale pracuji s tím, co klient aktuálně potřebuje, co řeší (psychoterapie). Tím mohou být nedořešené partnerské vztahy, zdravotní stav nebo pracovní zaměření. Důvěřuji každému člověku, že je schopen si na řešení problému přijít sám. A tak tomu opravdu téměř vždy je. Ráda pracuji také s dětmi nebo dospívajícími. V některých případech si zvu klienty opakovaně, abychom se dostali k vícero vrstvám jejich problému (psychoterapie, práce s vnitřním dítětem, etikoterapie).

Budoucnost není nikdy stoprocentně daná, ale je neustále tvořena našimi současnými postoji a myšlenkami. Existuje jen věčná přítomnost. Pokud si toto uvědomíme, nebudeme odsouvat duchovní cestu na později, ale nastoupíme naši cestu seberealizace a duchovního uvědomění ihned. Sama jsem duchovní cestu nastoupila v mých 13-ti letech, kdy jsem začala jezdit na meditace manželů Tomášových. Ti mne přivedli k Fráňovi Drtikolovi, Púndžovi a Maharšimu, jehož přímá cesta k našemu Já se stala v  mém duchovním životě stěžejní, hned vedle bhaktijógy a Cesty sebeodevzdání sv. Terezie z Lisieux, kterou považuji za svou duchovní patronku. Cesta Lásky je mým životem.

Profesí jsem arteterapeutka, psychoterapeutka a učitelka na Vysoké škole v Jihlavě (učím arte- a muzikoterapii v ČJ a NJ, také psychologii), proto na těchto stránkách naleznete také semináře zaměřené na kreativitu, osobní a duchovní rozvoj, anebo odkazy na mou tvorbu (léčivé mastičky, oleje, fotografie, obrazy). Tvořivost přirozeně otevírá ohromné možnosti naší duše a umožňuje nám vnímat sebe i svět tak, jak je, v čistém bytí. Arteterapie je psychoterapeutickou metodou, která používá k léčbě lidské psychiky naši vlastní kreativitu, ať už se jedná o kresbu, malbu, práci s hlínou, hudbu či jiné zobrazovací metody. Jedná se neverbální komunikaci a úžasný způsob, jak pracovat s naší duší přirozeným způsobem...

Jsme tvůrci našeho světa, který se nám ukazuje přesně takový, jak o něm smýšlíme a co k němu cítíme. Změníme-li tedy svůj postoj, změní se i samotný svět. Naše podstata je překrásná, radostná a spontánní. Buďme také takoví a svět se začne měnit společně s námi!

V posledních letech se vracím k bylinkám a lesu. Vyrostla jsem na hájovně na Slovácku a naučila se vyrábět nejrůznější tinktury a mastičky, které pomáhaly léčit. Některé si můžete ode mne také koupit. Vše je tvořeno s láskou a úctou k přírodě a celému světu.

Krása je všude kolem nás, jen se rozhlédnout. V maličkostech se skrývá to nejcennější, co v životě hledáme!