Jak "nevyhořet" aneb duchovní příčiny nemocí

 

21. prosince 2018 od 17 – 20 hodin v Arché (Ke Skalce 37, Jihlava, podkroví)

„Pokud chcete změnit jiného člověka, začněte u sebe. Měňte své chování, tehdy ten člověk bude muset na vás reagovat jinak. Pokud chcete, aby stát nebo svět, v němž žijete, byly dokonalejší, přestaňte je kritizovat a vyjadřovat nespokojenost… Vytvořte prostor lásky a harmonie kolem sebe.“

Moderní člověk trpí utkvělou představou, že je pánem přírody, a proto se snaží všemi možnými prostředky přírodu pokořit. Jednotlivá tajemství přírody jsou pomalu odkrývána stejně jako zákoutí lidské duše. Jsme součástí přírody, a proto bychom s ní měli žít v dokonalém míru a harmonii. Země je naší Matkou, která se láskyplně stará o všechny své děti a tvory. Člověk žijící v harmonii s přírodou je obdařen jemnou intuicí, svědomím a bystrými smysly, jimiž je schopen správně řídit svůj život i pochopit příčiny všech jevů. Přírodní člověk žije stále v záři slunce a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. 

Seznámíte se s etikoterapií, která je uznávanou léčebnou metodou, nacházející příčiny nemocí a životních problémů v psychice člověka. Je to metoda, která nám nastavuje zrcadlo, abychom se byli schopni nahlédnout ve své podstatě – ne, jací bychom chtěli být, ale jací jsme skutečně! Etikoterapie nahlíží za hranici hmoty, kde zevní tvar není jen naším výtvorem, nýbrž si nese i svoji nehmotnou příčinu, která ji zformovala. Pokud nalezneme příčinu, odstraníme i důsledek. Seminář je prožitkový, tzn. že se s touto metodou seznámíte na základě svého osobního životního příběhu a příběhů ostatních účastníků semináře. Společně budeme hledat příčiny Vašich nemocí a problémů. Skupina Vám poskytne pravdivé zrcadlo, tak, aby mohlo dojít k odpuštění, projasnění a vyléčení. Součástí semináře je také pochopení rodových souvislostí, odhalení Vašich psychosomatických center v těle a psychoterapeutické metody k pročištění, odblokování i léčbě.

Cena: 300,- Kč. Přihlášky a bližší informace: tel: 776 791 938, info@arche-centrum.cz                            www.arche-centrum.cz