Nová škola astropsychologie

pro začátečníky a mírně pokročilé s důrazem na životní úkol duše, partnerské vztahy a dračí uzly

"Když se narodíme, přicházíme samostatně do styku s nebeskými silami, a ač jsme po celý život pod jejich vlivem, je první okamžik nejsilnější a má největší význam pro naši povahu."
 

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo: Žádný významný státník či vládce se neodvážil začít nějakou činnost, postavit významnou stavbu anebo uzavřít sňatek bez příznivého „naklonění“ hvězd. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií.

V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe.

Škola bude probíhat v ARche centru (Ke Skalce 37, Jihlava, 2. patro – podkroví) po tři víkendy:

·       27 – 28. ledna 2018

·       24 – 25. února 2018

·       24 – 25. března 2018

Cena za všechny víkendy je 5000,- Kč. Nutno zaplatit zálohu 2000,- Kč na účet: 2200079461/2010 (do poznámky připište název kurzu a své jméno). Zbytek pak doplatíte před začátkem kurzu buďto na účet nebo v hotovosti. Cena za jeden víkend je 2000,- Kč.

Během kurzu je možnost přespání přímo v centru na karimatce ve vlastním spacáku (k dispozici kuchyňka, WC, sprcha) – nutno nahlásit předem – za 100,- Kč. Během víkendu bude možnost kávy nebo čaje zdarma po oba dny, také malé občerstvení. Výuka se koná vždy v sobotu od 10 – 18 hodin a v neděli od 9 – 15 hodin. K dispozici budeme mít velkou obrazovku, na které vše potřebné uvidíte. Obdržíte skripta a nakonec také osvědčení o absolvování kurzu. Lektorkou je Mgr. Lucie Poláková, psychoterapeutka zabývající se astrologií, zvláště indickou, již 25 let.

Přihlášky a další informace na tel. 776 791 938 nebo na emailu lucie.jih@centrum.cz

www. arche-centrum.cz