Návrat

14.12.2017 15:20

Léčení našich kořenů se děje přirozeně, pokud začneme znovu dělat to, co dělaly naše babičky... dědečkové... naši předkové. Vědomě tedy pokračovat v jejich odkazu a vybrat si, co je našemu srdci nejbližší, jaký odkaz by neměl zaniknout v propadlišti dějin! Tímto získáme ohromnou sílu, která nám bude pomáhat v životě, a bude nás posilovat i zdravotně. Všimli jste si, jak se celá společnost v posledních letech vrací nazpět k tradicím, výšivkám, ekologickému zemědělství, ručním ...pracím, domácímu vzdělávání, atd? Učíme se znovu šít boty, pěstovat zeleninu, oživujeme zaniklá řemesla a nosíme lněné oblečení. Všímáme si, že naše planeta není žádná mrtvá hmota, ale živoucí systém, který nepotřebuje nás, ale my jeho. S úžasem se zastavujeme a sledujeme, co lidstvo stačilo za těch pár posledních desetiletí napáchat... Pomaličku se tedy začínáme vracet k čistému životu. Ještě nás však čeká obroda na rovině duchovní, kdy jsme postupně ztratili důležité hodnoty pro náš život, a mnozí i víru. Bez vnitřní jistoty však nelze žít... Návrat k vnitřnímu klidu, prosté radosti a lásce nás teprve čeká!